English ارتباط با ما گالری تصاویر ساختار سازمانی درباره دانشکده پیام رئیس دانشکده
به اطلاع کلیه ی دانشجویان و اساتید محترم میرساند، از این پس اطلاعیه های دفاع از پایان نامه ها در بخش مربوط به پایان نامه در منوی سمت راست وبسایت قابل دسترسی می باشد.
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/vetmed.ut.ac.ir/httpdocs/modules/mod_stats/helper.php on line 106 مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 261959
ما 22 مهمان آنلاین داریم

آمار

راهنمای تهیه و ارسال نوشتار به "مجله تحقیقات دامپزشکی"

هدف مجله تحقیقات دامپزشکی انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه علمی‌پایه و کاربـردی در زمینـه‌هـای مختلـف علوم دامپزشکی است. در این رأستا نوشتارهای پـژوهشی‌، گزارش‌های درمانگاهی و آزمایشگاهی و یادداشت‌های کوتاه علمی‌در تمام زمینه‌های علوم دامپزشکی و تخصصی وابسته که همزمان به‌نشریه‌های دیگر ارسال نشده باشند برای درج در مجله قبول و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه بـه‌چـاپ مـی‌رسنـد. نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله‌ای به‌چاپ رسیده باشند. چاپ نوشتارها و نگاره‌های منتشر شده توسط مجلـه تحقیقـات دامپزشکی بـدون ذکر مـأخذ درمجله‌های دیگر ممنوع می‌باشد. نوشتارها باید دارای خلاصه فارسی و انگلیسی مشتمل بر هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکات مهم و نتیجه و بحث باشند، مقالات به‌ترتیب وصول و تصویب چاپ خواهند شد. مجله تحقیقات دامپـزشکی بـه دو زبـان فارسی وانگلیسی سالانه دریک دوره و در  ۴ شماره منتشر می‌شود.

مــراحــل مختلـف از لحـظـه ارسـال یک مقـالـه بـه مجلـه تحقیقـات دامپزشکی تا زمان چاپ شامل مراحل ذیل است:

الف) مرحله ارسال: ارسال مقاله به مجله تحقیقات دامپزشکی به این معنی می‌باشد که آن مقاله قبلاً مـنتشر نشده است (بجز در قالب یک چکیده، یا به عنوان قسمتی از یک کنفرانس و یا یک تز تحصیلی) و یا برای چاپ در جای دیگر پیش تر در نظر گرفته نشده است. بنابراین نوشته‌هایی که قبلا در جای دیگر منتشر شده باشند قابلیت چاپ در مجله تحقیقات دامپزشکی را ندارند.

ب) روند ارسال مقاله ،پذیرش و چاپ در مجله تحقیقات دامپزشکی به طور کامل (‌online (jvr.ut.ac.ir‌ بوده و سیستم قدم به قدم برای ساخت و بارگذاری فایل، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد.

ج) در این رابطه سیستم به صورت اتوماتیک فایل را به شکل PDF در می‌آورد، البته توجه داشته باشید که اگر چه نسخه‌ها به فایل PDF تبدیل می‌شوند ولی فایل‌های اصلی ‌Word‌ برای ادامه پروسه مورد نیاز خواهند بود.

د) کلیه مکاتبات دفتر مجله صرفاً با نویسنده مسئول بوده و ابلاغیه تصمیم داوران و یا در خواست بازبینی از طریق ایمیل به نویسنده مسئول  اعلام می‌گردد.

مراحل مختلف ارسال مقاله به" مجله تحقیقات دامپزشکی"

الف) نوشته پیش چاپ ‌(manuscript)‌ نوشته خود نویسنده است که بـه دفـتـر مجله تحقیقات دامپزشکی ارسال شده است. این نسخه هنوز جهت داوری در سیستم peer review وارد نشده است وهیچگونه اصول انتشاراتی از قبیل قالب بندی، ویرایش ادبی و غیره روی آن بعمل نیامده است.

در صـورتـی که نـویسـنـده‌ای نـسـخـه الـکتـرونـیک مـقـالـه ارسالی ‌(manuscript)‌ را در سـایت‌های اینترنتی وارد نماید به عنوان اولین نشر (چاپ) در نظر گرفته نمی‌شود. البته برای انتشار آن در یک ژورنال نیز نیازی به پاک کردن آن از روی پایگاه‌های عمومی‌نمی‌باشد.

ب) پــــــذیـــــرش علـــمی‌نـــســـخــــــه ارســـــالـــــی مــقـــــالــــه  (Accepted author manuscript (AAM) definition)):AAM نسخه دست نویس (manuscript) مقاله یک مولف است که پیش از ورود به مسیر انـتـشـار و توسط تیم ویرایش علمی‌و ادبی مجله مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.  برای این منظور همکاری  ناشر و مولف (مولفین) ضروری بوده که ممکن است منتهی به پیشنهاداتی به نویسنده (گان) شود.

ج) انتشار نهایی مقاله (‌Published journal article (PJA) definition‌): در این مرحله مقاله که توسط داوارن مورد تأیید علمی‌قرار گرفته توسط انتشارات دانشگاه تهران به دو صورت نسخه الکترونیکی و نسخه کاغذی چـاپ مـی‌شـود. در واقع این مرحله که ثبت نهایی به شمار می‌آید  مقاله حاوی تمام فعالیت‌های ناشر از قبیل ویرایش، قالب بندی و صفحه بندی می‌باشد.