English ارتباط با ما گالری تصاویر ساختار سازمانی درباره دانشکده پیام رئیس دانشکده
به اطلاع کلیه ی دانشجویان و اساتید محترم میرساند، از این پس اطلاعیه های دفاع از پایان نامه ها در بخش مربوط به پایان نامه در منوی سمت راست وبسایت قابل دسترسی می باشد.
Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/vetmed.ut.ac.ir/httpdocs/modules/mod_stats/helper.php on line 106 مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 261966
ما 28 مهمان آنلاین داریم

آمار

اطلاعیه در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت

احتراماً پيرو بخشنامه هاي شماره 25796/پ/122 مورخ 6/2/1396و شماره 115060/پ/122 مورخ 5/5/1395و شماره 263132/پ/122 مورخ 9/9/1395در خصوص سنوات تحصيلي مجاز وسنوات ارفاقي دانشجويان ذكور مشمول خدمت نظام وظيفه كليه مقاطع تحصيلي موضوع جدول سنوات ارفاقي مندرج درنامه شماره 23/8/1/01/1012994 مورخ20/6/1391 مديريت وظيفه عمومي تهران (كه قبلا"ارسال شده)  به پيوست جدول سنوات مجاز و ارفاقي دانشجويان ذكور كليه دوره ها وسهميه هاي عادي-شاهد وايثارگر (در صورت تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه وتفويض اختيارات) موارد ذيل را  به استحضار مي رساند ؛

1- در بررسي درخواست هاي تمديد سنوات تحصيلي ارفاقي دانشجويان از نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 طبق آيين نامه هاي آموزشي به همراه وضعيت تحصيلي آنان طبق بخشنامه شماره 23/2/2/126 مورخ5/2/1395سازمان وظيفه عمومي ناجا به دقت  بررسي و رعايت گردد.

2- از ارسال هرگونه درخواست تمديد سنوات بيش از ميزان تعيين شده ، خودداري شود.

3- تقاضاي اين گونه دانشجويان در صورت درخواست استفاده از سنوات ارفاقي از نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 و پس از آن   با فرمت جديد اقدام و به اداره مذكور ارسال مي گردد .

5-  ثبت نام دانشجو در نيمسال مربوط واستفاده از "سنوات ارفاقي" به شرط وجود مجوز كتبي نظام وظيفه امكان پذير است. در غير اين صورت ثبت نام وي به هيچ وجه مجاز نيست.

6- در صورت عدم تاييد سنوات ،لازم است حكم محروميت از تحصيل براي هريك از آنان بر اساس آيين نامه آموزشي تعريف شده حداكثر تا قبل از پايان حذف و اضافه نيمسال مربوط  صادر و موضوع تسويه حساب و تحويل كارت دانشجويي نيز به ايشان ابلاغ شود .

5-  درخواست سنوات دانشجويان متقاضي مشمول فوق الذكردرچهارچوب مقررات تعريف شده وارسال فرم كميسيون بررسي موارد خاص و مستندات مربوط قبل ازاتمام آخرين نيمسال تحصيلي ( پايان سنوات مجاز) بايد انجام شود . همچنين در قسمت مدارك ضميمه در فرمت اتوماسيون  شماره وتاريخ معافيت تحصيلي معتبردانشجو بايد درج گردد .

6- تمديد سنوات ارفاقي براي كليه دانشجويان مشمول مقاطع مختلف تحصيلي ، به شرط پرداخت هزينه ( براي دوره هاي روزانه ) و شهريه براي دانشجويان دوره هاي روزانه شهريه پرداز ، نوبت دوم و مجازي مي باشد .

تذكرات مهم :

1- براي دانشجويان ورودي سال 1393 كارشناسي سنوات تحصيلي به 8 نيمسال و براي دانشجويان دكتري تخصصي ( Ph.D ) ورودي سال 1395 سنوات تحصيل به 8  نيمسال كاهش يافته است .

2- دانشجوي كارشناسي ارشد روزانه كليه سهميه ها در نيمسال پنجم از پرداخت هزينه معاف است .

3- در خصوص تمديد سنوات دانشجويان شاهد و ايثارگر طبق آيين نامه مربوط رسيدگي مي شود .

4- در خصوص سنوات دوره دكتري تخصصي پيوسته بيوتكنولوژي پرديس علوم موارد ذيل در دست بررسي است:

- اضافه نمودن سقف سنوات از 16 نيمسال به 18 نيمسال در شوراي برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه ( جلسه مورخ 1394/8/24 ) تصويب شده است . براي اجرا و تصويب نهايي به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال شده است .

- با توجه به آيين نامه جديد اين رشته مصوب شوراي مذكور در مدت ادامه تحصيل دانشجو  در 3 مرحله(كارشناسي-كارشناسي ارشد-دكتري) جمعاً 6 نيمسال امكان تمديد وافزايش سنوات در نظر گرفته شده است . در حال حاضر كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه طبق آيين نامه كميسيون مركزي اضافه سنوات اين دوره را تا دو نيمسال  تاييد مي نمايد . تمديد بيشتر از دو نيمسال نيز با نظر كميسيون بايد انجام شود.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به استحضار روسا ي محترم دانشكده ها  (در پرديس ها) ،مديران محترم گروههاي آموزشي (در دانشكده هاي مستقل وپرديس هاي داراي گروه آموزشي )، كليه اساتيد محترم (به ويژه اساتيدي كه راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي رشته هاي پرديس هنرهاي زيبا، كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي را متقبل مي شوند )وهمچنين روسا ي محترم/مديران محترم و كليه كاركنان محترم اداره آموزش آن پرديس/دانشكده/مركز /موسسه رسانيده شود.