English ارتباط با ما گالری تصاویر ساختار سازمانی درباره دانشکده پیام رئیس دانشکده
به اطلاع کلیه ی دانشجویان و اساتید محترم میرساند، از این پس اطلاعیه های دفاع از پایان نامه ها در بخش مربوط به پایان نامه در منوی سمت راست وبسایت قابل دسترسی می باشد.
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 206431
ما 13 مهمان آنلاین داریم

مار

اطلاعیه فوری در خصوص سنوات ارفاقی دانشویان مشمول

احتراماً پيرو نامه هاي شماره 115060/پ/122 مورخ 1395/5/5 و شماره 263132/پ/122 مورخ 1395/9/9 و شماره 34410/پ/122 مورخ 1396/2/14 به استحضار مي رساند ؛ بر اساس بخشنامه هاي اداره وظيفه عمومي سنوات ارفاقي دانشجويان مشمول بايد با ذكر دلايل مربوط با فرم هاي تعيين شده به آن اداره اعلام گرديده و پس از تاييد موافقت ، دانشجو از سنوات ارفاقي استفاده كند . بر اين اساس مواردي كه قبلاً  توسط كميسيون بررسي موارد خاص آن پرديس / دانشكده طبق تفويض اختيارات سال 1391 دانشگاه براي نيمسال ششم مقطع كارشناسي ارشد و نيمسال يازدهم مقطع دكتري تخصصي و همچنين تمديد سنوات بيشتر مقاطع فوق و نيمسال هاي ارفاقي مقطع كارشناسي و دكتري عمومي دامپزشكي با تاييد كمسيون بررسي موارد خاص دانشگاه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 اقدام شده  ، بايد هنگام تحويل نامه اتمام كار ( دانش آموخته / دانشجوي انصرافي / دانشجوي محروم از تحصيل/ تغيير رشته  / انتقال ) نامه گزارش سنوات اضافه دانشجويان نيز براي اداره وظيفه عمومي تهيه و تحويل گردد .

خواهشمند است دستور فرمايند در خصوص تمديد سنوات دانشجويان مشمول موارد ذيل را اقدام نمايند:

الف : دانشجوي مشمول داراي سنوات ارفاقي نيمسال اول و دوم سل تحصيلي 96-1395 و قبل از آن

- پس از اخذ معرفي نامه اتمام كار ( دانش آموختگي / انصراف / اخراج / تغيير رشته / انتقال ) دانشجو براي اخذ نامه ضميمه براي گزارش و مجوز سنوات ارفاقي به اين اداره كل مراجعه نمايد .

ب : دانشجوي مشمول داراي سنوات ارفاقي از نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 و پس از آن

- موارد تفويض اختيار شده ( نيمسال ششم مقطع كارشناسي ارشد و نيمسال يازدهم مقطع دكتري تخصصي براي ورودي هاي 1394 و قبل از آن ) بعد از تاييد كميسيون بررسي موارد خاص آن پرديس / دانشكده و قبل از ثبت نام دانشجو مراتب بايد در اسرع وقت به اين اداره كل اعلام گردد . پس از آن وضعيت تحصيلي و سوابق دانشجو توسط اين مديريت به اداره وظيفه عمومي با فرمت هاي تعيين شده بايد اعلام شود .

- به هر صورت ادامه تحصيل و شركت در كلاس ها و امتحانات و ادامه هرگونه فعاليت پژوهشي آنان منوط به وصول موافقت نامه اداره وظيفه عمومي خواهد بود .

- در رابطه با تمديد سنوات نيمسال هاي ارفاقي مقطع كارشناسي و دكتري عمومي دامپزشكي و نيمسال هفتم دانشجوي مشمول كارشناسي ارشد و نيمسال دوازدهم و بيشتر دانشجويان مشمول مقطع دكتري تخصصي توسط اين مديريت بر اساس راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه اقدام همزمان با اعلام نتيجه آن پرديس / دانشكده صورت مي پذيرد .

مزيد استحضار فرمت هاي تعيين شده در دست اقدام و اجرا از طريق سيستم جامع آموزش مي باشد . پس از وصول نتيجه و تعيين گردش كار اقدام ، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد .