• نشانی: تهران- خیابان آزادی- نبش دکتر قریب- دانشکده دامپزشکی- ساختمان رستگار طبقه دوم

  • تلفن: 66438328