آشنایی با برخی از فعالیت های روابط عمومی

دانشگاه را می توان به عنوان سیستمی از پردازش اطلاعات در نظر گرفت که اطلاعات مرتبط با هدف را از محیط گرفته و آن را همان گونه که برای اثر بخشی سازمانی مورد نیاز است پردازش کند. با این اوصاف، داشتن اطلاعات موثق و به موقع با توجه به هدف و ساختار دانشکده ها  بزرگترین سرمایه یک دانشگاه  به حساب می آید و حیات سازمان به داشتن یک ارتباط دو سویه درون سازمانی و برون سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد. از آنجایی که روابط عمومی پل ارتباطی دانشکده ها  و مخاطبان آن است، در این جاده دو طرفه قادر است سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای سازمان را به مخاطبان از یک سو و نیازها، خواستها ، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان را به سازمان از سوی دیگر منتقل کند. و ارتباط بین بخشی در دانشکده ایجاد مینماید .

  تهیه اعلامیه و بروشورهای مختلف در رابطه با مسایل دانشکده

  تهیه عکس و فیلم از برنامه ها و مراسم ها  و ایجاد آرشیو مربوطه

  نظارت بر فضا ها و تابلو های تبلیغاتی در دانشکده

  ارتباط و ارسال اخبار مهم از دانشکده به روابط عمومی دانشگاه

    همکاری با مسوول وب سایت در خصوص به روز رسانی و تنظیم اخبار عمومی وب سایت دانشکده

ارتباط و تعامل با سرویس های خبری مرتبط با حوزه کاری سازمان و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان سازمان و نهادهای خبری.
 برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازدیدها.
 ارائه مشاوره و همفکری با واحدهای مختلف سازمان در خصوص خدمات مرتبط با حوزه روابط عمومی مانند طراحی، گرافیک، انیمیشن، فیلم و سایر موارد هنری.
 برقراری ارتباط مستمر و منظم با مسئولین واحدهای روابط عمومی

اطلاع رسانی  از پیشرفت ها ونتایج برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی از طریق بنر ،اطلاعیه ها ،وب سایت وت شکیل جلسات وسخنرانی ها.

  مشارکت و همکاری در برگزاری سیمینارها ، نمایشگاهها ، مراسم ها.
 مدیریت نیروی انسانی واحد و بررسی و تعیین نیازهای آن در حوزه های آموزشی و….
 تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی.
ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی استان ها.
 نظارت شکلی و محتوایی بر سایت و وبلاگ سازمان.
 سایر امور محوله از سوی مدیر مافوق.