سایر تسهیلات و امکانات موجود در بیمارستان

سرویس مخصوص حمل دامها نیز آماده ارائه خدمات به دامپروران می باشد

یک دامپروری کوچک 50 راسی و 20 راس اسب نیز به منظور استفاده آموزشی دانشجویان در این بیمارستان وجود دارد.

مرکز کامپیوتر با ارتباط 24 ساعته اینترنتی

ارتباط WiFi  در اغلب بخش های بیمارستان

کتابخانه و سالن مطالعه

سالن آمفی تاتر 220 نفره جهت برگزاری سمینارها و مراسم رسمی

 

 

مانژ سوار کاری برای دانشجویان و کارکنان