معرفی مجتمع آموزشی پژوهشی دکتر رستگار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

مجتمع آموزشی- پژوهشی دکتر رستگار در زمینی به مساحت 400 متر مربع و در چهار طبقه به همت خانواده آن مرحوم در ضلع شمالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بنا شده است و در مجموع بیش از 2000 متر مربع زیربنا دارد. زیرزمین این مرکز محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی است؛ در طبقه اول آزمایشگاه ها، در طبقه دوم اطاق های اساتید و کارکنان در طبقه سوم معاونت پژوهشی و روابط بین الملل و در طبقه چهارم این مرکز سالن آمفی تئاتر قرار دارد.