آزمون جامع دکتری تخصصی ۲۸ آبان ۹۹

آزمون جامع دکتری تخصصی ۲۸ آبان ۹۹


بسمه تعالی

۱۳۹۹/۰۶/۲۵
با سلام و احترام،

بدین وسیله به استحضار می رساند که اولین آزمون جامع رشته های دکتری تخصصی/ PhD نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در محل دانشکده دامپزشکی برگزار می شود. گروه های آموزشی فقط مجاز هستند یک آزمون در هر نیمسال برگزار کنند. دانشجویانی که دوره آموزشی خود را به اتمام رسانیده اند و دارای سنوات مجاز آموزشی می باشند از تاریخ ۱۷ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ جهت ثبت نام به اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی مراجعه نمایند.
گواهی قبولی زبان برای شرکت در آزمون جامع برای ورودی های ۹۳ و بعد از آن الزامی است. شرکت در آزمون جامع برای دانشجویان ورودی ۹۷ و قبل از آن الزامی است.

در صورت عدم امکان مراجعه حضوری، دانشجویان درخواست خود را به ایمیل آموزش دانشکده ارسال نمایند.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی
academic.vet@ut.ac.ir

@vetmedutofficial