اطلاع کلیه نودانشجویان دانشکده دامپزشکی

اطلاع کلیه نودانشجویان دانشکده دامپزشکی


اطلاع کلیه نودانشجویان دانشکده دامپزشکی می رساند که برای استفاده از کلاسهای مجازی باید پس از اخذ شناسه یکتا به وبسایت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران متصل شوند و نرم افزارهای مورد را دانلود نمایند:
utec.ut.ac.ir

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی
academic.vet@ut.ac.ir

 

vetmedutofficial@

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 -1399 ویژه نو دانشجویان

 

دروس عمومی ترم 991 دانشگاه تهران

 

نوع درس و دروس لازم برای فارغ التحصیلی DVM

 

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دکتری عمومی دامپزشکی ورودی 94