اخبار دانشکده

اعطای لوح تقدیر به آقای دکتر مرتضی زنده دل از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

اعطای لوح تقدیر به آقای دکتر مرتضی زنده دل از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری


 

بدنبال نمایه شدن Iranian Journal of Veterinary Medicine در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، ‬در تاریخ ۰۸/‏۰۵/‏۱۴۰۱‬ از طرف وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری لوح تقدیری به سردبیر محترم مجله اعطا گردید.

 

آدرس کوتاه :