اخبار و رویدادها

آگهی استخدام مدیر عامل شرکت تعاونی در شرف تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آگهی استخدام مدیر عامل شرکت تعاونی در شرف تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران


آگهی استخدام مدیر عامل شرکت تعاونی در شرف تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
شرکت تعاونی در شرف تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در نظر دارد یک نفر مدیر عامل با شرایط زیر با حقوق (ثابت و پورسانت) را استخدام نماید:
- دارا بودن حداقل 7 سال سابقه مرتبط و مفید
- سن حداکثر 65 سال
- عدم اشتفال در دستگاههای دولتی (به استثنای اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
متقاضیان سوابق، رزومه کاری به همراه حقوق (ثابت و پورسانت) پیشنهادی خود را حداکثر تا 23 آذرماه به ایمیل CoCoVet2019@gmail.com ارسال نمایند. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره
0912 500 8901
تماس حاصل نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی در شرف تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران