بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 99-98

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 99-98


بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 99-98

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ از روز شنبه مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۹۸‬ لغایت جمعه مورخ ۲۰/‏۱۰/‏۹۸‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) به مدت یک هفته می‌باشد.  لازم به ذکر است این بازه زمانی جایگزین بازه مندرج در تقویم آموزشی (هفته‌های سیزدهم و چهاردهم نیمسال تحصیلی جاری) می‌باشد.