برنامه مصاحبه داوطلبان دوره های دکتری تخصصی ۱۳۹۹

برنامه مصاحبه داوطلبان دوره های دکتری تخصصی ۱۳۹۹


بسمه تعالی
۹۹/۰۶/۲۵
با سلام،

به اطلاع کلیه داوطلبان ورود به دوره های دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می رساند که مصاحبه های دانشکده در تاریخ های ۷ تا ۹ مهر ماه ۱۳۹۹ بصورت مجازی برگزار خواهد شد. جزئیات مربوط به تاریخ و زمان مصاحبه هر رشته تحصیلی و شیوه ورود به اتاق مجازی مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی
academic.vet@ut.ac.ir

@vetmedutofficial