برگزاری ‌‌‌‌‌‌همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

برگزاری ‌‌‌‌‌‌همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب


برگزاری ‌‌‌‌‌‌همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب به اهتمام دانشگاه ایلام و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پاییز ۹۹ برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه اعلام شده است. علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به نشانی اینترنتی
https://wac2020.ilam.ac.ir مراجعه کنند.