تست آنتی بادی لیشمانیا در سگ به روش الایزا

تست آنتی بادی لیشمانیا در سگ به روش الایزا


تست آنتی بادی لیشمانیا در سگ به روش الایزا

تست آنتی بادی لیشمانیا در سگ به روش الایزا

آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرن آمادگی خود را جهت انجام تست آنتی بادی لیشمانیا در سگ به روش الایزا اعلام می‌دارد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۱۱۱۷۰۵۵ تماس حاصل نمائید.