تمدید رویداد روایت مجازی- تجربیات استادان از تدریس در فضای مجازی

تمدید رویداد روایت مجازی- تجربیات استادان از تدریس در فضای مجازی


تمدید رویداد روایت مجازی- تجربیات استادان از تدریس در فضای مجازی
رویداد روایت مجازی-تجربیات استادان از تدریس در فضای مجازی تمدید شد. این رویدات به اهتمام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان برگزار می‌شود. مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذر ماه جاری از طریق لینک زیر اعلام شده است.

https://ertebatatefarhangi.kashanu.ac.ir/fa/form/452