مقام قهرمانی مسابقات شطرنج هجدهمین جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران

مقام قهرمانی مسابقات شطرنج هجدهمین جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران


مقام قهرمانی مسابقات شطرنج هجدهمین جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران توسط خانم آناهیتا غلامی دانشجوی دکتری دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی تعلق گرفت.