کسب رتبه هفتم کنکور سراسری علوم تجربی توسط خانم سارا احمدی فرزند آقای دکتر احمدی (عضو هیات مدیره و از خیرین بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

کسب رتبه هفتم کنکور سراسری علوم تجربی توسط خانم سارا احمدی فرزند آقای دکتر احمدی (عضو هیات مدیره و از خیرین بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)


خانم سارا احمدی فرزند گرامی آقای دکتر احمد احمدی (عضو محترم هیات مدیره و خیر بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) در کنکور سراسری امسال موفق به کسب رتبه 7 در رشته علوم تجربی شدند. پشتکار ایشان و حمایت های خانواده گرامی نقش بسزایی در این موفقیت داشته است.
ضمن عرض تبریک به ایشان و خانواده گرامی برای ایشان از درگاه خداوند متعال سلامتی، بهروزی و موفقیت های روزافزون خواستاریم.