گردهمایی انجمن اعلمی دانشجویی انگل شناسی با عنوان" کرم قلب و اهمیت آن دردنیای امروز

گردهمایی انجمن اعلمی دانشجویی انگل شناسی با عنوان" کرم قلب و اهمیت آن دردنیای امروز


برگزاری نشست علمی " کرم قلب و اهمیت آن در دنیای امروز" توسط انجمن علمی دانشجویی انگل شناسی و با حمایت مدیر گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی برگزار شد. در این نشست که روز سه شنبه بیست ویکم آبان ماه جاری در تالار حامدی دانشکده دامپزشکی با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی  و دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد انگل شناسی برگزار شد جناب آقای دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی بر لزوم توجه به این بیماری بعنوان یک بیماری مورد غفلت واقع شده، ضرورت افزایش مطالعه و تحقیق دراین خصوص، ساماندهی در برنامه های اجرایی سازمان دامپزشکی در خصوص این بیماری تاکید کردند. مدیرگروه انگل شناسی جناب آقای دکتر مشگی هدف اصلی برگزاری این برنامه را ترغیب و ایجاد انگیزه بین دانشجویان و فراهم آوردن فرصتی جهت دادن تریبون به دانشجویان برای ظهور توانمدیهای علمی ایشان بیان نمودند. مشاور انجمن علمی دانشجویی انگل شناسی،  خانم دکتر فاطمه جالوسیان بیان کردند که با توجه به استقبال خوب دانشجویان و ارسال آثار بروز انجمن دانشجویی انگل شناس این سلسله نشستها را بطور پیوسته برگزار می نماید.دبیر علمی انجمن دانشجویی انگل شناسی خانم دکتر مهسا شه بخش گزارشی از تعداد مقالات و آثار هنری ارسال شده ارائه کرد و در پایان از حامیان این انجمن، گروه انگل شناسی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاون اداری و مالی و ریاست دانشکده دامپزشکی تشکر و قدردانی نمود.