گزارش برگزاری دومین نشست انجمن علمی- دانشجویی انگل شناسی با موضوع " اهمیت کنه وبیماریهای منتقله ازآن" ، شنبه مورخ26بهمن ماه سال 1398

گزارش برگزاری دومین نشست انجمن علمی- دانشجویی انگل شناسی با موضوع " اهمیت کنه وبیماریهای منتقله ازآن" ، شنبه مورخ26بهمن ماه سال 1398


گزارش برگزاری دومین نشست انجمن علمی- دانشجویی انگل شناسی  با موضوع " اهمیت کنه وبیماریهای منتقله ازآن" ، شنبه مورخ26بهمن ماه سال 1398:
دومین نشست انجمن علمی- دانشجویی انگل شناسی  با موضوع " اهمیت کنه وبیماریهای منتقله ازآن" با حمایت علمی واجرایی  مرکز مطالعات کنه و بیماریهای منتقله از آن  و قطب علمی ایمونوپاتولوژی روز شنبه مورخ26بهمن ماه سال 1398، در تالار حامدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار گردید. هدف از این نشست، ارائه تازه های علمی مرکز مطالعات کنه و بیماریهای منتقله از آن بود که اولویت های تحقیقاتی و اهداف آینده این مرکز مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت. در این نشست، هیات رئیسه محترم دانشکده، نماینده سازمان دامپزشکی کشور، دانشجویان دکتری تخصصی انگل شناسی، دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ارشد و کارشناسان مربوطه از سازمان دامپزشکی حضورداشتند. درابتدا جناب آقای دکتر شایان، رئیس مرکز مطالعات کنه و بیماریهای منتقله از آن و رئیس  قطب علمی ایمونوپاتولوژی این مرکز را از لحاظ فعالیت های بین المللی و ملی معرفی نمودند، سپس سرکارخانم دکتر نبیان معاون فرهنگی و دانشجویی و عضو هیات علمی گروه انگل شناسی دستاوردهای علمی و پژوهشی این مرکز را ارائه نمودند.جناب آقای دکتر مصطفی عزیزیان بعنوان نماینده سازمان دامپزشکی کشور دراین حوزه، به سخنرانی در خصوص اثرات زیانبار کنه ها در دامپزشکی پرداختند. جناب آقای دکتر علی حلاجیان پژوهشگر از دانشگاه لیمپوپو در آفریقای جنوبی نیز با ارسال فیلم سخنرانیشان با عنوان" کنه ها و بیماریهای منتقله از کنه ها، اهمیت و راه پیش رو"  در این نشست شرکت کردند. دکتر فاطمه جالوسیان استادمشاورانجمن علمی- دانشجویی انگل شناسی اعلام کردند که دراین نشست دانشجویان علاقه مند مقاطع مختلف تحصیلی به ارائه سخنرانی هایی درمورد تحقیقات نوین و بروز درارتباط با موضوع پرداختند. انجمن های علمی دانشجویی آناتومی و اپیدمیولوژی نیز در برگزاری این نشست مشارکت نمودند.