14 مهرماه روز دامپزشکی مبارک

14 مهرماه روز دامپزشکی مبارک


بسمه تعالی
پیام تبریک آقای دکتر وجگانی ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به مناسبت روز 14 مهر
چهارده مهر که در تقویم ایرانی به نام روز دامپزشکی ثبت شده است، فرصتی است تا یک بار دیگر به عزیزانمان در سراسر کشور و همچنین دامپزشکان ایرانی شاغل در سایر کشورها، عرض تبریک و تهنیت داشته باشیم.
دامپزشکان در سنگرهای مختلفی همچون کنترل و مبارزه با بیماری های دامی، حفظ بهداشت و سلامت غذا و افزایش کیفیت فرآورده های دامی، مبارزه با بیماری های قابل انتقال از حیوانات به انسان، تولید انواع واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک و انجام پژوهش های متنوع در حوزه زیست پزشکی فعالیت می نمایند. در شرایط فعلی جهان که جوامع مختلف درگیر پاندمی کرونا هستند، سختی کار در حوزه دامپزشکی با وجود تنوع گونه های دامی و تعدد انواع عوامل بیماری زا بیشتر آشکار می شود
انتظار می رود مسئولان محترم جامعه و بویژه رسانه های خبری در جهت معرفی فعالیت های این حرفه که نقش بی بدیلی در اقتصاد و اشتغال جامعه و همچنین بهداشت عمومی دارند تلاش های بیشتری را مبذول نمایند


                                                                                              دکتر مهدی وجگانی
                                                                                           رئیس دانشکده دامپزشکی
                                                                                                  دانشگاه تهران