Help

Help


درگذشت جناب آقای  دکتر مهدی وصفی مرندی را به جامعه علمی و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماید
مراسم یاد بود مجازی هفتمین روز درگذشت آن مرحوم
پنج شنبه 6 آذر ماه 1399 از ساعت 16  الی  17:15

برای شرکت در این مراسم نرم افرارهای زیر را دانلود کرده و بر روی سیستم خود نصب نمایید:

1- نصب برنامه Adobe Connect (برای کامپیوتر)

2- نصب برنامه Adobe Connect (برای موبایل)

 

راهنمای ورود:

1- ابتدا برنامه Adobe Connect را اجرا نمایید و در قسمت URL لینک vclas9.ut.ac.ir/vetmed را وارد میکنید و سپس Continue را بزنید

 

 

2- قسمت   را انتخاب کنید و در قسمت Name اسم خود را بصورت  انگلیسیی وارد نمایید سپس Enter Room  را کلیک کنید