جلسه دفاع نهایی پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی خانم محیا نور منور با شماره دانشجویی :۷۵۰۱۹۱۰۶۷، تحت عنوان" شناسایی انگلهای مدفوعی حیوانات خانگی غیر معمول ارجاعی به بیمارستان تخصصی دام‌های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران" روز‬ یکشنبه مورخ ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ ساعت ۱۲/۳۰-‬ ۱۱ در مکان تالار رستگار دانشکده دامپزشکی برگزار خواهد شد.