اخبار آموزشی

اطلاع کلیه نودانشجویان دانشکده دامپزشکی می رساند که برای استفاده از کلاسهای مجازی باید پس از اخذ شناسه یکتا به وبسایت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران متصل شوند و نرم افزارهای مورد را دانلود نمایند:
utec.ut.ac.ir

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی
academic.vet@ut.ac.ir

 

vetmedutofficial@

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 -1399 ویژه نو دانشجویان

 

دروس عمومی ترم 991 دانشگاه تهران

 

نوع درس و دروس لازم برای فارغ التحصیلی DVM

 

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دکتری عمومی دامپزشکی ورودی 94