اطلاع دانشجویان کارورز و دستیاران بیمارستان دام های کوچک

اطلاع دانشجویان کارورز و دستیاران بیمارستان دام های کوچک


به اطلاع دانشجویان کارورز و دستیاران بیمارستان دام های کوچک می رساند بر اساس مصوبه مورخ شنبه ۹۸/۱۲/۱۰ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، بیمارستان تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در ساعات اداری فعال خواهد بود. با توجه به مکاتبه دانشکده با مقامات دانشگاه، امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان شهرستانی تا پایان سال بر اساس مقررات مربوطه وجود دارد. دانشجویان شهرستانی در صورت تمایل به حضور در بیمارستان و درخواست خوابگاه به رئیس محترم بیمارستان مراجعه نمایند.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی