بسمه تعالی

برنامه مصاحبه داوطلبان دوره‌های دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۰

با سلام،

به اطلاع کلیه داوطلبان ورود به دوره‌های دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می‌رساند که مصاحبه‌های کلیه رشته‌های تخصصی از روز شنبه ۲۹/‏۰۳/‏ ۱۴۰۰
لغایت روز دوشنبه ۳۱/‏۰۳/۱۴۰۰ ‏بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

زمانبندی ارزیابی مرحله دوم آزمون مقطع دکترای تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

از روز شنبه ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ لغایت روز دوشنبه ۳۱/۰۳/۱۴۰۰

ساعت مصاحبه: ۹ الی ۱۷

 

راهنمای ورود به مصاحبه

 

ردیف

نام رشته

روز مصاحبه

تاریخ

۱

بهداشت مواد غذایی

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۲

مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دام

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۳

جراحی دامپزشکی

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۴

بافت شناسی مقایسه‌ای

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۵

قارچ شناسی

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۶

انگل شناسی

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۷

فارماکولوژی

شنبه

۲۹/۰۳/۱۴۰۰

۸

اپیدمیولوژی

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۹

باکتری شناسی

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۰

بهداشت و بیماری‌های پرندگان

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۱

فناوری‌های تولید مثل در دامپزشکی

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۲

بهداشت و بیماری‌های آبزیان

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۳

سم شناسی

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۴

بیمارهای داخلی دام‌های بزرگ

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۵

فیزیولوژی

یکشنبه

۳۰/۰۳/۱۴۰۰

۱۶

رادیولوژی دامپزشکی

دوشنبه

۳۱/۰۳/۱۴۰۰

۱۷

ایمنی شناسی

دوشنبه

۳۱/۰۳/۱۴۰۰

۱۸

بیماری‌های داخلی دام کوچک

دوشنبه

۳۱/۰۳/۱۴۰۰

۱۹

ویروس شناسی

دوشنبه

۳۱/۰۳/۱۴۰۰

۲۰

آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای

دوشنبه

۳۱/۰۳/۱۴۰۰