گروه انگل شناسی

اهداف گروه :
برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی در ۲ مرحله ی پیش درمانگاهی و درمانگاهی و معمولاً طی شش سال تحصیلی به طول می‌انجامد. در این میان گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با ارائه مجموعاً شش واحد مشتمل بر چهار عنوان درسی: انگل شناسی و بیماری‌ها شامل: کرم‌های گرد، کرم‌های پهن، تک یاخته ای ها و بندپایان به معرفی انگل‌های مختلف می‌پردازد. دانش آموخته این رشته ضمن آشنایی کلی با عناوین و اصطلاحات رایج در علم انگل شناسی، با زیست-شناسی، سیر کاملی، بیماری‌زایی، اهمیت اقتصادی و اصول کنترل و مبارزه با عفونت‌های انگلی رایج در کشور و دنیا آشنا خواهد شد و قادر خواهد بود ضمن شناسایی انگل‌های مختلف و بومی کشور، معضلات و مشکلات موجود در موارد مربوط را تفسیر نموده و نسبت به تجویز دارو و ارائه راهکار برای درمان و کنترل مشکلات بهداشتی ناشی از آلودگی‌های انگلی اقدام نماید.
به لحاظ تحصیلات تکمیلی، گروه انگل شناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فعالیت دارد. این دو مقطع به ترتیب در چهار و هشت نیم‌سال به صورت واحدهای اصلی و اختیاری و در نهایت با انجام پایان نامه پژوهشی برای داوطلبین پذیرفته شده، ارائه می‌گردد. دانش آموختگان این مقاطع صاحب نظرانی متخصص و خلاق هستند که توانایی، صلاحیت و دانش لازم در خدمت رسانی در مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی کشور را دارا بوده، و نیز قادر به انجام پژوهش و آموزش در زمینه‌های مختلف انگل شناسی، تولید دانش فنی و به‌کارگیری آن در عرصه‌های مختلف علوم دامپزشکی، پزشکی و دیگر علوم مرتبط می‌باشند.

طول دوره:
تمامی عناوین درسی ارائه شده در این گروه برای مقطع دکتری عمومی دامپزشکی، به صورت ۲ واحد درسی مشتمل بر یک واحد تئوری (معادل ۱۶ ساعت درسی) و یک واحد آزمایشگاه (معادل ۳۲ ساعت درسی) در هر نیم‌سال تحصیلی ارائه می‌گردند.
نقش و توانایی فارغ التحصیلان:
دانش آموختگان این دوره می‌توانند به عنوان نیروی انسانی کارشناس برای انجام فعالیت حرفه ای در زمینه تشخیص، درمان، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های انگلی رایج در جوامع دامی کشور و یا به عنوان نیروی انسانی متعهد به منظور برنامه ریزی جهت کنترل و پیشگیری از بیماری‌های انگلی دام و مشترک بین انسان و حیوان در سازمان‌های اجرایی ایفای نقش نمایند.
آزمایشگاه‌های گروه:
در گروه انگل شناسی چهار آزمایشگاه فعال به شرح زیر وجود دارد:
۱. آزمایشگاه عمومی با اهداف آموزشی که تدریس دروس آزمایشگاهی در مقاطع دکتری عمومی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در این آزمایشگاه انجام پذیرد.
۲. آزمایشگاه تشخیصی انگل¬شناسی که با دریافت نمونه‌های بالینی ارسالی و انجام آزمایشات تشخیصی، موارد مربوط به شناسایی و پاسخ نمونه‌های بالینی را ارائه می¬نماید.
۳. آزمایشگاه مولکولی که مجهز به دستگاه‌ها و تجهیزات جهت انجام انجام آزمون‌ها و روش‌های مولکولی نظیر PCR و کلونینگ و.... با اهداف آموزشی و پژوهشی می¬باشد.
۴. آزمایشگاه سرولوژی که آزمایشات سرمی نظیر ,ELISA Western Blotting در آن صورت می‌پذیرد
اساتید

دکتر حسن حسینی

دکتر پرویز  شایان

دکتر صدیقه  نبیان

دکتر مشکی

دکتر فاطمه جالوسیان

دکتر فاطمه عرب خزائلی