پیامکهای جعلی مبنی بر عدم برگزاری کلاسهای درسی

متأسفانه در روزهای اخیر اطلاعیه‌های پیامکی جعلی مبنی بر عدم برگزاری کلاس‌ها در سطح دانشگاه برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی ارسال شده است. ضمن عدم توجه به اینگونه اطلاعیه‌های غیر رسمی به استحضار می‌رساند، برنامه‌های کلاسی در هر شرایطی مطابق با برنامه ریزی های انجام شده دایر می‌باشد.