اخبار دانشجویی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اسامی نفرات برتر مسابقات دانشکده به مناسبت ایام دهه مبارک فجر

اسامی نفرات برتر مسابقات دانشکده به مناسبت ایام دهه مبارک فجر


 
مسابقه دارت روزیکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬
 
تعداد شرکت کنندگان ۵۰نفر شامل ۲۸نفراساتید و کارکنان آقا و ۸نفر کارکنان خانم و۱۴نفر دانشجویان
مقام‌های برتر:
اساتید و کارکنان آقا: نفراول دکترحسینعلی ابراهیم زاده موسوی-نفردوم مجتبی حبیب پور-نفرسوم علی لاهوتی
کارکنان خانم: نفراول اعظم یزدانی-نفردوم فتانه نادری نژاد-نفرسوم حوا عیسی پور
دانشجویان: نفراول نوید چاووشی-نفردوم سیدعلی آیتی-نفرسوم سیدفخرالدین برقعی
 
مسابقه پنالتی گل کوچک روزدوشنبه مورخ۱۸/‏۱۱/‏۱۴۰۰
تعدادشرکت کنندگان ۴۷نفر شامل۳۱نفر کارکنان و۱۶نفر دانشجویان
مقام‌های برتر:
کارکنان: نفراول جبارمردی-نفردوم علی شمسی-نفرسوم حسن علیزاده
دانشجویان: نفراول آرین نیک پور-نفردوم علی بیات-نفرسوم مجیدحسنلو
 
مسابقه پرتاب توپ بسکتبال روزسه شنبه مورخ۱۹/‏‬۱۱/‏۱۴۰۰
تعداد شرکت کنندگان ۳۵نفر شامل۲۴نفر کارکنان و۱۱نفر دانشجویان
مقام‌های برتر:
کارکنان: نفراول مهدی اسدی-نفردوم موسی جان نثاری-نفرسوم رامین اسدی
دانشجویان: نفراول امیدکوهستانی-نفردوم علی محمد یاوری-نفرسوم مهدی کمال زاده
 
#معاونت فرهنگی و اموردانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران