اخبار دانشجویی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری وبینارهای آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

برگزاری وبینارهای آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران


 
دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار میکند:
 
 وبینارهای آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 
 دارای امتیاز بازآموزی
 
 بهمن و اسفندماه ۱۴۰۰
 
 سامانه ثبت نام: 

 

 آدرس سایت مرکز مشاوره دانشگاه تهران:
 آدرس اینستاگرام و تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه تهران:
 UTcounseling