اخبار دانشجویی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست هیئت رئیسه دانشکده دامپزشکی با ریاست و مدیران ارشد سازمان دامپزشکی کشوربرگزارشد

نشست هیئت رئیسه دانشکده دامپزشکی با ریاست و مدیران ارشد سازمان دامپزشکی کشوربرگزارشد


1400/10/04

نشست صمیمانه هیئت رئیسه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با ریاست جدید و مدیران ارشد سازمان دامپزشکی کشور
 
 
 
این جلسه در روز شنبه ۰۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰ درمحل دانشکده دامپزشکی برگزارگردید. در این نشست دوستانه، طرفین در خصوص همکاری های دو جانبه و افزایش سطح تعامل بین دانشکده و سازمان دامپزشکی تاکید کردند.
 
روابط عمومی دانشکده دامپزشکی