- سه‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲

نمایشگر یک مطلب


نام انجمن (دانشکده دامپزشکی)

نام و نام خانوادگی

نام نشریه

تاریخ انتخابات

استاد مشاور

 

آناتومی، جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل

سید فخرالدین برقعی

اسکالپل

97/2/30

دکتر امید زهتاب ور

 

بهداشت و بیماری های آبزیان

امیرپارسا عزیزی

نوگا

97/2/30

دکتر هومن رحمتی هولاسو

 

اپیدمیولوژی

سید جمال امامی

مراقبت

97/2/30

دکتر علیرضا باهنر

 

انگل شناسی

مهسا شه بخش

 

97/2/30

خانم دکتر جالوسیان

 

جراحی

پریسا مزدارانی

ترمیم

97/2/30

دکتر میر سپهر پدرام

 

بافت شناسی

فاطمه کمالی نژاد

در دست اقدام

97/2/30

دکتر حسین مروتی

 

بیوتکنولوژی

مجتبی سالاری

 

97/2/30

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

 

علوم غذا و بهداشت مواد غذایی

رضا تیموری فرد

 

97/2/30

دکتر علی خنجری

 

بیماری های داخلی دام کوچک

آرش کلانتری

 

97/2/30

آقای دکتر داریوش شیرانی

 

کلینیکال پاتولوژی

آفرین کمام

 

97/2/30

خانم دکتر زهره خاکی

 

مدیریت و پرورش دام های بزرگ

امیر پاشا شاکری

 

97/2/30

دکتر حمید توانایی منش

 

روانشناسی و رفتارشناسی حیوانات

مستانه علائی

 

97/2/30

دکتر مرتضی زنده دل خیبری

 

مامایی و بیماری های تولید مثل

حافظ صادقی

 

97/2/30

دکتر حمید قاسم زاده نوا

 

میکروبیولوژی

محمد محمد علی تبار

 

97/2/30

دکتر آرش قلیانچی لنگرودی

 

بیماری های حیوانات خانگی و حیات وحش

ندا کیا دلیری

حیات وحش

97/2/30

دکتر امیر رستمی

 
 
 نمایشگر یک مطلب