گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور

اهداف گروه:

۱- آموزش دانشجویان دامپزشکی عمومی و تخصصی در زمینه مدیریت بهداشت دامپروری و مرغداری
۲- آموزش و پژوهش در زمینه پیشگیری از بیماری‌های انواع حیوانات از طریق مبانی مدیریت صحیح بهداشتی
۳- آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت و بهداشت تغذیه دام و طیور
۴- ارائه خدمات با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دام و طیور

طول دوره :
در حال حاضر علاوه بر تدریس به دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی، دوره دکتری تخصصی بهداشت خوراک دام هم در گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور ارائه می‌شود. این دوره PhD حدوداً ۴ سال به طول می‌انجامد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
۱- مدیریت بهداشتی دامداری‌های صنعتی
۲- مدیریت بهداشتی مرغداری‌های صنعتی
۳- ارائه راهکارهای مدیریتی برای پیشگیری از بیماری‌های دام وطیور
۴- آنالیز خوراک دام وطیور با هدف پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و یا پیشگیری از کاهش بازده تولید
۵- برنامه ریزی و مدیریت مجموعه‌های تولید خوراک دام و طیور
۶- شناسایی و تشخیص مخاطرات بهداشتی در تولید خوراک و دام سالم
۷- ارائه راهکارهای مدیریتی و فنی برای کاهش مخاطرات بهداشتی تولید

اساتید

دکتر محمد رضائیان

دکتر محسن فرخوی

دکتر احمد مدنی