- سه‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
بازدید رایزن فرهنگی عراق از دانشکده جلسه با هیات دانمارک جلسه با هیات ترکیه ای مهمانان خارجی کنگره لنگش هیات سارایوو
  • نشانی: نشانی: تهران-خیابان آزادی-نبش خیابان دکتر قریب-دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

  • پست الکترونیکی: adminweb [at] vetmed.ut.ac.ir

  • تلفن: 61117096-21-+98

  • نمابر: ۶۶۹۳۳۲۲۲-۲۱-۹۸+

  • کد پستی: ۱۴۱۹۹۶۳۱۱۱