- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

مدیر بیمارستان: دکتر داریوش شیرانی
بیمارستان حیوانات کوچک از چهار بخش تخصصی تشکیل شده است.

الف- بخش بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک:

اعضای هیأت علمی:
۱- دکتر شهرام جمشیدی (استاد) ۲- دکتر عبداله ملماسی (دانشیار) ۳-دکتر امیر رستمی (دانشیار) ۴- دکتر داریوش شیرانی (دانشیار)

اهداف بخش:
تدریس بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک که شامل حیوانات خانگی (سگ و گربه) و همچنین حیوانات اگزوتیک (خرگوش، سنجاب، لاکپشت و...) بر عهده این بخش می‌باشد، همچنین این بخش دارای دوره دستیاری (تخصصی) می‌باشد. دانشجویان فارغ‌التحصیل این دوره دارای مدرک دکتری تخصصی می‌شوند. این بخش دارای خدمات درمانی نیز می‌باشد و حیوانات مراجعه داده شده تحت درمان قرار می¬گیرد.


ب - بخش کلینیکال پاتولوژی:
اعضای هیأت علمی:
۱- خانم دکتر زهره خاکی (دانشیار) ۲- دکتر مهدی نصیری (دانشیار) ۳- دکتر حمیدرضا موسویان (استادیار)
اهداف بخش:
تدریس دروس خون شناسی و کلینیکال پاتولوژی در دوره دکتری عمومی دامپزشکی بر عهده این بخش می باشد، همچنین این بخش دارای دوره تخصصی دستیاری می‌باشد و دانشجویان در این دوره متخصص کلینیکال پاتولوژی می-شوند. این بخش همچنین تمام خدمات تشخیصی آزمایشگاهی را برای حیوانات مراجعه داده شده به دو بخش دیگر ارائه می دهد.

ج- بخش جراحی دام‌های کوچک:
اعضای هیئت علمی:
۲- دکتر داوود شریفی (استاد) ۲- دکتر مهدی دهقان (استاد) ۳- دکتر میر سپهر پدرام (استادیار)
اهداف بخش:
تدریس جراحی دام‌های کوچک که شامل دروس جراحی حیوانات خانگی در دوره دکتری عمومی بر عهده این بخش می‌باشد، همچنین این بخش دارای دوره دستیاری (تخصصی) می‌باشد. دانشجویان فارغ‌التحصیل این دوره دارای مدرک دکتری تخصصی می‌شوند. این بخش دارای خدمات درمانی نیز می‌باشد و حیوانات مراجعه داده شده تحت درمان قرار می¬گیرد.

د- بخش تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی:
اعضای هیئت علمی:
۱- دکتر علیرضا وجهی (استاد) ۲- دکتر سارنگ سروری (دانشیار) ۳- دکتر مجید مسعودی فرد (دانشیار) ۴- دکتر محمد ملازم (استادیار)
اهداف بخش:
تدریس روش‌های تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی که شامل دروس رادیولوژی و سونوگرافی در دوره دکتری عمومی بر عهده این بخش می‌باشد، همچنین این بخش دارای دوره دستیاری (تخصصی) می‌باشد. دانشجویان فارغ‌التحصیل این دوره دارای مدرک دکتری تخصصی می‌شوند. این بخش دارای خدمات تشخیصی رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن نیز می‌باشد. این بخش همچنین تمام خدمات تشخیصی تصویربرداری را برای حیوانات مراجعه داده شده به دو بخش دیگر ارائه می دهد.

  • نشانی: خیابان آزادی خیابان دکتر قریب بیمارستان حیوانات کوچک

  • تلفن: 66907772-4 و 66920035