اهداف گروه:
آموزش دانشجویان دوره عمومی و تخصصی در دو بخش جراحی و رادیولوژی
افزایش مهارت بالینی دانشجویان دوره دکتری عمومی و دانشجویان دوره تخصصی در دو بخش جراحی و رادیولوژی
انجام مطالعات پژوهشی در قالب پایان نامه‌های دکتری عمومی و دکتری تخصصی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی
ارائه خدمات تخصصی جراحی و تصویر برداری تشخیصی در بیمارستان تخصصی حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی
ارائه خدمات تخصصی جراحی و تصویر برداری تشخیصی در بیمارستان تخصصی حیوانات بزرگ دانشکده دامپزشکی

طول دوره: ۴ سال

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
دوره دکتری عمومی:
فراگیری دروس جراحی و رادیولوژی
توانایی در انجام روش‌های محدود جراحی از قبیل مدیریت زخم‌ها، انجام پانسمان‌ها و گچ گیر‌ی ها، انجام جراحی‌های سرپایی و...
توانایی در انجام ارزیابی‌های اولیه رادیولوژی و سونوگرافی و توانایی در خواندن و تفسیر این ارزیابی‌ها

دوره دکتری تخصصی جراحی:
آشنایی با روش‌های جراحی در بافت‌های گوناگون
توانایی انجام اعمال جراحی
توانایی در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و انجام جراحی‌های تجربی در مدل‌های آزمایشگاهی

دوره دکتری تخصصی رادیولوژی:
آشنایی با روش‌های پایه و پیشرفته ارزیابی‌های تصویربرداری‌های تشخیصی
توانایی در انجام صحیح ارزیابی‌هایی از قبیل رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی
توانایی در تفسیر تخصصی در قسمت‌های رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی


اساتید