اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 93 نتیجه
از 2
 
الهه ابراهیم زاده آبکوه

الهه ابراهیم زاده آبکوه 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی 

استاد
شماره تماس: 02161117172
پست الکترونیکی: 
افشین آخوندزاده بستی

افشین آخوندزاده بستی 

استاد
شماره تماس: 02161113411
پست الکترونیکی: 
امید آذری

امید آذری 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
حسین اسماعیلی

حسین اسماعیلی 

دانشیار
شماره تماس: 61117051
پست الکترونیکی: 
حسام الدین اکبرین

حسام الدین اکبرین 

استادیار
شماره تماس: 02161117048
پست الکترونیکی: 
وحید اکبری نژاد

وحید اکبری نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
حسین امینیان فر

حسین امینیان فر 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علی باغبانزاده

علی باغبانزاده 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا باهنر

علیرضا باهنر 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سعید بکایی

سعید بکایی 

استاد
شماره تماس: 61117045
پست الکترونیکی: 
میرسپهر پدرام

میرسپهر پدرام 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سیدمصطفی پیغمبری

سیدمصطفی پیغمبری 

استاد
شماره تماس: 02161117008
پست الکترونیکی: 
حمید توانایی منش

حمید توانایی منش 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه جالوسیان

فاطمه جالوسیان 

دانشیار
شماره تماس: 02161117161
پست الکترونیکی: 
شهرام جمشیدی

شهرام جمشیدی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
رامک یحیی رعیت

رامک یحیی رعیت 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
جلال حسن

جلال حسن 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسین حسینی

سیدحسین حسینی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسن زاده

محمد حسن زاده 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
زهره خاکی

زهره خاکی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117084
پست الکترونیکی: 
مینا خدادادی

مینا خدادادی 

استادیار
شماره تماس: 02161117081
پست الکترونیکی: 
اسماء خیراللهی

اسماء خیراللهی 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا خسروی

علیرضا خسروی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علی خنجری

علی خنجری 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان 

استاد
شماره تماس: 02161117039
پست الکترونیکی: 
بهروز رحمانی

بهروز رحمانی 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
هومن رحمتی هولاسو

هومن رحمتی هولاسو 

دانشیار
شماره تماس: 02161117194
پست الکترونیکی: 
جمشید رزم یار

جمشید رزم یار 

دانشیار
شماره تماس: 02161117028
پست الکترونیکی: 
امیر رستمی

امیر رستمی 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علی رسولی

علی رسولی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117086
پست الکترونیکی: 
محمد رضائیان

محمد رضائیان 

دانشیار
شماره تماس: 02161117108
پست الکترونیکی: 
افشین رئوفی

افشین رئوفی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
اشکان زرگر

اشکان زرگر 

دانشیار
شماره تماس: 02161117091
پست الکترونیکی: 
مرتضی زنده دل خیبری

مرتضی زنده دل خیبری 

استاد
شماره تماس: 61117186
پست الکترونیکی: 
امید زهتاب ور

امید زهتاب ور 

استادیار
شماره تماس: 02161117114
پست الکترونیکی: 
تقی زهرائی صالحی

تقی زهرائی صالحی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
فرهنگ ساسانی

فرهنگ ساسانی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
جمیله سالاراملی

جمیله سالاراملی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سارنگ سروری

سارنگ سروری 

دانشیار
شماره تماس: 02161117124
پست الکترونیکی: 
مهدی سلطانی

مهدی سلطانی 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
پرویز شایان

پرویز شایان 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
محمدتقی شیبانی

محمدتقی شیبانی 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

داریوش شیرانی 

دانشیار
شماره تماس: 02166920035
پست الکترونیکی: 
عقیل شریف زاده

عقیل شریف زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سارا شکرپور

سارا شکرپور 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
فریدون صابری افشار

فریدون صابری افشار 

دانشیار
شماره تماس: 09399531413
پست الکترونیکی: 
سیروس صادقیان چالشتری

سیروس صادقیان چالشتری 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
جواد صادقی نژاد

جواد صادقی نژاد 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
گودرز صادقی هشجین

گودرز صادقی هشجین 

استاد
شماره تماس: 02161117132
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 93 نتیجه
از 2