- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانامندیهای علمی و فنی در هر کشوری محسوب می‌شوند به همین سبب دیر زمانیست که دانشگاه ها در جهان به یکی از کانون های اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده تبدیل شده اند که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌توانند جامعه و صنایع فعال در آن  را در رسیدن به اهداف عالی خود کمک نمایند.

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در اسفند ماه سال  ۱۳۹5 تحت نظر مستقیم ریاست این دانشکده تاسیس و فعالیت های خود را  به منظور  سازماندهی و نظام مند نمودن ارتباطات دانشکده با بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی  کشور ، استفاده از توانایی­ها و پتانسیل دانشکده برای رفع نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره­ای به  این سازمانها و ایجاد زمینه­های لازم جهت تولید و رشد دانش مدیریت از طریق انجام پژوهش­های تقاضامحور با در نظرگیری اهداف ملی از یک سو و از سوی دیگر ساماندهی امور کارآموزی دانشجویان در صنعت و ترویج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید، دانشجویان، مدیران، کارشناسان و کارکنان دانشکده آغاز نموده است.

در حال حاضر این دفتر در طبقه دوم آزمایشگاه دکتر رستگار مستقر بوده و مسوولیت آن بر عهده جناب آقای دکتر داود شریفی می باشد

 

 •  اطلاع­ رسانی و تشکیل جلسه با مسئولین ذیربط در وزارتخانه­ ها، ارگان­های دولتی و بخش خصوصی به منظور  معرفی  توانمندها و امکانات پژوهشی دانشکده، تشخیص نیاز، تعریف پروژه، انعقاد تفاهم­نامه و یا قرارداد همکاری پژوهشی
 • پیگیری، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادی مربوط به تفاهم­نامه­ ها و قراردادهای منعقده دانشکده با وزارتخانه­ ها، ارگان­های دولتی و بخش خصوصی در حوزه های کارآموزی، پژوهش، مشاوره و کارآفرینی
 • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از صنایع کشور
 • انجام امور کارآموزی دانشجویان در صنعت
 • فراهم کردن زمینه آشنایی دانشجویان و اساتید با مفاهیم کارآفرینی، ایده های جدید، سرمایه گذاران و کارافرینان موفق کشور جهت ایجاد و توسعه کسب و کار در زمینه علوم انسانی
 • ارایه مشاوره تخصصی به دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص ایجاد کسب و کار در زمینه علوم انسانی
 • ایجاد تسهیلات لازم برای جذب فارغ التحصیلان دانشکده در سازمانهای دولتی و خصوصی کشور
 • اطلاع رسانی به هنگام زمان و نحوه برگزاری سمینارها، نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی به اعضای هیات علمی، دانشجویان
 •  ایجاد بانک اطلاعاتی از توانمندی ها و ایده های موجود در دانشکده
 • دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع، سازمانهای بزرگ خدماتی و دستگاههای اجرایی کشور به منظور بازدید و آشنایی با امکانات  و توانمندی های دانشکده‌
 •  ارائه راهنمایی‌های لازم به اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده به منظور ایجاد درک بهتر از نحوه استفاده از حمایت‌های ارگان‌ها در زمینه کارآفرینی و پژوهش های کاربردی
 • کمک به تعریف تحقیقات تجاری و نیز تجاری سازی یافته­ های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان