موزه ملی انگل شناسی ایران

Iranian National Parasitology Museum

تاریخچه: موافقت اصولی تاسیس موزه ملی انگل شناسی ایران در سال1385 (2006) صادر گردید و طی دو سال مراحل ساخت فضای فیزیکی، سالن نمایش نمونه ها، کمدها و تجهیز سالن جداسازی نمونه ها و قسمت اداری تکمیل گردید.

درباره موزه: موزه ملی انگل شناسی ایران اولین و تنها موزه اختصاصی انگل شناسی در خاورمیانه می باشد. این موزه با همکاری مشترک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، سازمان دامپزشکی ایران، موسسه تحقیقات شیلات ایران و با حمایت بنیاد ملی علوم ایران در طی بیش از یک دهه اقدام به جمع آوری، شناسایی و نگهداری نمونه های انگلی بومی ایران از سراسر کشور نموده است.

مکان موزه: در حال حاضر موزه ملی انگل شناسی ایران در قسمت شرقی طبقه زیر همکف در ساختمان اصلی دانشکده دامپزشکی به آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب و در مساحتی بیش از 300 متر مربع واقع گردیده است. فضای بیش بینی شده برای نمایش انگل ها و ضایعات بافتی آنها بیش از 250 عدد و نیز جهت نگهداری انگل های شناسایی شده، بیش از  8660 عدد جایگاه ویال و بیش از 10000 عدد جایگاه لام در نظر گرفته شده است.

اهداف موزه: جمع آوری، شناسایی، تشخیص، تعیین و نگهداری انگل های کل کشور اعم از انسانی، دامی، حیات وحش و آبزیان، ایجاد پایگاه اطلاعاتی انگل های ایران، تعیین تنوع و توزیع جغرافیایی انگل ها در ایران، حمایت از مطالعات اپیدمیولوژیک و کنترل بیماری های انگلی و حفظ منابع ژنتیکی انگلها برای استفاده در تحقیقات و آموزش از جمله اهداف موسسین موزه می باشد.

خدمات موزه: ارائه خدمات رایگان تشخیص نمونه های انگلی، نگهداری و ثبت آنها در صورت لزوم به نام آورنده نمونه در پایگاه اطلاعاتی موزه و ارائه ترسیم انگل های تشخیص داده شده به آورنده نمونه از جمله خدمات فردی موزه می باشد. همچنین امکان بازدید مراکز آموزشی ( مدارس، دبیرستان ها، دانشجویان و میهمانان خارجی ) از موزه با هماهنگی قبلی میسر می باشد.


 

  • نشانی: http://inpm.ut.ac.ir/