میکروبیولوژی و ایمونولوژی

گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی متشکل از چهار بخش باکتری شناسی، ویروس شناسای، ایمنی-شناسی و قارچ شناسی است.

الف- بخش قارچ شناسی
اهداف بخش:
۱. آموزش و تربیت دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی قارچ¬شناسی
۲. طراحی، هدایت و انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌ای مختلف قارچ شناسی (بیماری‌های قارچی، برهم کنش میزبان و قارچ، مایکوتوکسین ها و بیوتکنولوژی قارچ‌ها)
۳. جداسازی، شناسایی و نگهداری سوش های قارچی بومی (بیماری زا و غیر بیماری زا)
۴. ارائه خدمات تخصصی به مؤسسات، سازمان‌ها و بخش خصوصی (انجام مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه ای)
۵. مطالعه¬ و تحقیق در زمینه کاربرد فرآورده‌های طبیعی در درمان بیماری‌های قارچی و کنترل مایکوتوکسین ها

طول دوره:

کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی: ۴ نیم‌سال تحصیلی

دکترای تخصصی قارچ‌شناسی: ۸ نیم‌سال تحصیلی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی پس از گذراندن واحد درسی "قارچ‌شناسی، بیماری‌های قارچی و مایکوتوکسین‌ها" قادر خواهند بود:

 •  
 •     عفونت‌های قارچی را تشخیص دهند.
 •     در آزمایشگاه سویه‌های قارچی را شناسایی نمایند.
 •     در کنترل و پیش‌گیری از خطرات مایکوتوکسین‌ها، با توجه به شناخت به‌دست آمده ایفای نقش نمایند.


فارغ‌التحصیل دوره‌های تحصیلات تکمیلی قارچ‌شناسی بر حسب سطح دوره‌ی گذرانده و توانمندی‌های کسب شده، در سازمان‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشکده‌ها و بخش خصوصی می‌توانند در موارد زیر ایفای نقش نمایند:

 •     عفونت‌های قارچی و نوع قارچ بیماری‌زا را در آزمایشگاه شناسایی نمایند.
 •     طراحی و یا انجام تحقیقات در زمینه قارچ‌شناسی پیشرفته
 •     شناسایی مایکوتوکسین‌های قارچی و طراحی روش‌های کنترل آن‌ها
 •     مطالعه مقاومت‌های قارچی و توسعه‌ی دارو‌های ضد قارچی جدید بر پایه ترکیبات طبیعی
 •     مطالعه برهم‌کنش میزبان و قارچ در سطوح مولکولی و داخل سلولی و طراحی و شناسایی ترکیبات محرک سیستم ایمنی در درمان بیماری‌های قارچی (ایمونوتراپی)

ب- بخش ایمونولوژی

اهداف بخش:

بخش ایمونولوژی یکی از بخش‌های گروه میکوبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است. این بخش مسئول تدریس و تحقیق در زمینه ایمنی شناسی مقایسه‌ای سلولی، مولکولی و بالینی با تمرکز بر ایمنی‌شناسی دامپزشکی (حیوانات اهلی و وحشی) است. این بخش دارای ابزارهای آزمایشگاهی مناسب برای آموزش دانشجویان می‌باشد. علاوه بر این، با استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی و بخش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده، این بخش بر روی مدل‌های حیوانی گوناگون، سیستم‌های پیشرفته In vivo ، In vitro و Ex vivo برای اهداف تشخیصی و تدریجی تمرکز می‌کند. بخش ایمنولوژی به شدت در حال توسعه تست‌های پیشرفته تشخیص برای تشخیص عوامل پاتوژن و آنتی‌ژن‌ها است. همچنین خدماتی را برای رویکرد تشخیص ایمونولوژیک و مولکولی و شناسایی برخی از بیماری‌ها در حیوانات فراهم می‌کند. پروژه‌های تحقیقاتی که در حال حاضر در این بخش انجام می‌شود، شامل ایمنی ذاتی و التهاب، ایمونوژنتیک، گیرنده‌های شناسایی پاتوژن (PRRs)، ایمونوبیولوژی لکوسیت‌ها در حیوانات و انسان، ایمونوتوکسیکولوژی، تنظیم ایمنی، ایمونومدولاسیون، ایمونوتراپی مبتنی بر سلول‌های دندریتیک (DCs)، سلول‌های T، ایمونولوژی سرطان، نانوساختارها در ایمنی، رویکرد ایمونولوژیک تشخیص زودهنگام، تولید آنتی‌بادی برای اهداف تشخیصی و درمان، واکسینولوژی، واکسن‌های نسل جدید و ادجوانت ها می‌باشد.

طول دوره  :
دکترای تخصصی (Ph.D.) ایمنی شناسی: 8 نیمسال تحصیلی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی (DVM) پس از تکمیل دوره های ایمونولوژی پایه و ایمونولوژی بالینی قادر به: 1) درک بهتر تداخلات میزبان - پاتوژن 2) انجام برخی از آزمایش های تشخیصی، 3) انجام تحقیق بر رویر واکسن و برنامه¬های واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری های عفونی، 4) یافتن بهترین راههکارها برای بهبود ایمنی و سلامت حیوان و انسان خواهند بود. فارغالتحصیلان می¬توانند تخصص علمی خود را در زمینه های مختلف ایمونولوژی، ایمونوبیولوژی و ایمونولوژی بالینی در حیوانات و انسان ادامه دهند. فارغ¬التحصیلان تحصیلات تکمیلی (PhD) دوره های آموزشی، با توجه به مهارت های به دست آمده، می توانند نقش مهمی در تدریس و تحقیق در سازمان های دولتی و غیر دولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی در زمینه های مختلف ایمنی داشته باشد.

 ج- بخش باکتری‌شناسی

اهداف بخش :

 •     آموزش و تربیت دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی باکتری‌شناسی
 •     طراحی، هدایت و انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌های مختلف باکتری‌شناسی (بیماری‌های باکتریایی دام، مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌ها، مطالعه سلولی و مولکولی عوامل حدت و بیوتکنولوژی باکتری‌ها)
 •     جداسازی، شناسایی و نگهداری سوش‌های باکتریایی بومی (بیماری‌زا و غیربیماری‌زا)
 •     ارائه خدمات تخصصی به مؤسسات، سازمان‌ها و بخش خصوصی (انجام مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه‌ای)

طول دوره :
دکترای تخصصی: 8 نیمسال تحصیلی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی پس از گذراندن واحد‌های درسی "باکتری‌شناسی و بیماری‌های باکتریایی" قادر خواهند بود:

 •     عفونت‌های باکتریایی را شناسایی دهند.
 •     در آزمایشگاه باکتری‌های بیماری‌زای مهم را در سطح جنس و در برخی موارد گونه شناسایی نمایند.
 •     در کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های باکتریایی دام با توجه به شناخت به‌دست آمده ایفای نقش نمایند.


فارغ‌التحصیل دوره‌های تحصیلات تکمیلی باکتری‌شناسی بر حسب توانمندی‌های کسب شده، در سازمان‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشکده‌ها و بخش خصوصی می‌توانند در موارد زیر ایفای نقش نمایند:

 •     شناسایی عفونت‌های باکتریایی و نوع باکتری بیماری‌زا را در آزمایشگاه
 •     طراحی و یا انجام تحقیقات در زمینه باکتری‌شناسی پیشرفته
 •     مطالعه مقاومت‌های باکتریایی و توسعه‌ی دارو‌های آنتی‌باکتریال جدید
 •     مطالعه برهم‌کنش میزبان و باکتری در سطوح مولکولی و داخل سلولی

د- بخش ویروس‌شناسی

اهداف بخش:

 •     آموزش و تربیت دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس‌شناسی
 •     طراحی، هدایت و انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌های مختلف ویروس‌شناسی (بیماری‌های ویروسی دام، داروهای ضدویروسی، مطالعه سلولی و مولکولی عوامل حدت ویروس‌ها، واکسن‌های ویروسی)
 •     جداسازی، شناسایی و نگهداری سوش‌های ویروسی بومی
 •     ارائه خدمات تخصصی به مؤسسات، سازمان‌ها و بخش خصوصی (انجام مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه‌ای)


طول دوره:

دکترای تخصصی ویروس‌شناسی: ۸ نیم‌سال تحصیلی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی پس از گذراندن واحد درسی "ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی" قادر خواهند بود:

 

 •     عفونت‌های ویروسی رایج را شناسایی دهند.
 •     راه‌های تشخیص عفونت‌های ویروسی را بشناسند
 •     در کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های ویروسی دام با توجه به شناخت به‌دست آمده ایفای نقش نمایند.


فارغ‌التحصیل دوره‌های تحصیلات تکمیلی ویروسی بر حسب توانمندی‌های کسب شده، در سازمان‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشکده‌ها و بخش خصوصی می‌توانند در موارد زیر ایفای نقش نمایند:

 •     شناسایی عفونت‌های ویروسی و نوع ویروسی عامل بیماری در آزمایشگاه
 •     طراحی و یا انجام تحقیقات در زمینه ویروسی‌شناسی پیشرفته
 •     طراحی و انجام تحقیقات در زمینه تولید واکسن‌ها و داروهای ضدویروسی
 •     مطالعه برهم‌کنش میزبان و ویروس در سطوح مولکولی و داخل سلولی

اساتید

دکتر تقی زهرائی صالحی
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

دکتر علیرضا خسروی

دکتر جلیل مهرزاد سلاکجانی

دکتر عقیل شریف زاده

دکتر آرش قلیانچی لنگرودی

دکتر بهار نیری فسایی

دکتر رامک یحیی رعیت

دکتر حسن اسمعیلی

دکتر دنیا نیک آئین

دکتر بهمن عابدی کیاسری