اهداف  گروه  :
آموزش دانشجویان رشته دامپزشکی نظری و عملی در زمینۀ مامایی و بیماریهای تولید مثل انواع دامهای بزرگ و کوچک نظیر: گاو، اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه
طول دوره:
سه سال
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
تشخیص و درمان موارد بالینی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
 
اساتید:
دکتر مهدی وجگانی 
دکتر فرامرز قراگوزلو
دکتر مسعود طالب خان گروسی
دکتر امیر نیاسری نسلجی
دکتر حمید قاسم زاده نوا