گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

اهداف  گروه  :
آموزش دانشجویان رشته دامپزشکی نظری و عملی در زمینۀ مامایی و بیماریهای تولید مثل انواع دامهای بزرگ و کوچک نظیر: گاو، اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه

طول دوره:

سه سال

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :


تشخیص و درمان موارد بالینی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

اساتید
دکتر مهدی وجگانی

دکتر فرامرز قراگوزلو

دکتر مسعود طالب خان گروسی

دکتر امیر نیاسری نسلجی

دکتر حمید قاسم زاده نوا

دکتر وحید اکبری نژاد