- شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

یکی از وظایف مهم دانشگاه تهران نه تنها آموزش دانشجویان در سطوح مختلف ( کارشناسی، ارشد و دکترا) است بلکه توانمند سازی اقشار مختلف جامعه در رفع نیازهای آموزش عالی سازمانهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و ارایه تازه های علمی به سطوح مختلف فارغ التحصیلان دانشگاهی است. با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم آموزش عالی، توسعه آموزش های عمومی و تخصصی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران امری ضروری می باشد. براین اساس، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش های آزاد در راستاء آئین نامه دوره های آموزش آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ضوابط اجرایی دوره های آموزش آزاد دانشگاه تهران، در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در حال اجراء می باشد.

واحد آموزش های آزاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، بر اساس برنامه ریزی گروهای مختلف آموزشی، برگزارکننده دوره های کوتاه مدت آموزشی به صورت کارگاههای آموزشی نظری و عملی  و نیز آموزش های بلند مدت تا 320 ساعت در سطوح مختلف می باشد. با توجه به امکانات گسترده آموزشی و پژوهشی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از قبیل: بیمارستانهای تخصصی دامهای بزرگ و کوچک، مرکز تصویر برداری، مراکز پرورش دام، مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی، آزمایشگاه های مجهز و متنوع تشخیص، این واحد آمادگی کامل در ارایه آموزش های کوتاه و بلند مدت در رشته های مختلف دامپزشکی با اهدا گواهی معتبر دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، بر اساس درخواست مراکز دولتی و خصوصی می باشد.