تماس با ما - دانشکده دامپزشکی
- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

پیمایش

  • نشانی: تهران-خیابان آزادی-نبش خیابان دکتر قریب-دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

  • پست الکترونیکی: adminweb [at] vetmed.ut.ac.ir

  • تلفن: ۶۱۱۱۷۰۰۰-۲۱-۹۸+

  • نمابر: ۶۶۹۳۳۲۲۲-۲۱-۹۸+

  • کد پستی: ۱۴۱۹۹۶۳۱۱۱

  • صندوق پستی: 141556453