- شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

آشنایی با برخی از فعالیت های روابط عمومی

دانشگاه را می توان به عنوان سیستمی از پردازش اطلاعات در نظر گرفت که اطلاعات مرتبط با هدف را از محیط گرفته و آن را همان گونه که برای اثر بخشی سازمانی مورد نیاز است پردازش کند. با این اوصاف، داشتن اطلاعات موثق و به موقع با توجه به هدف و ساختار دانشکده ها  بزرگترین سرمایه یک دانشگاه  به حساب می آید و حیات سازمان به داشتن یک ارتباط دو سویه درون سازمانی و برون سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد. از آنجایی که روابط عمومی پل ارتباطی دانشکده ها  و مخاطبان آن است، در این جاده دو طرفه قادر است سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای سازمان را به مخاطبان از یک سو و نیازها، خواستها ، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان را به سازمان از سوی دیگر منتقل کند. و ارتباط بین بخشی در دانشکده ایجاد مینماید .

  تهیه اعلامیه و بروشورهای مختلف در رابطه با مسایل دانشکده

  تهیه عکس و فیلم از برنامه ها و مراسم ها  و ایجاد آرشیو مربوطه

  نظارت بر فضا ها و تابلو های تبلیغاتی در دانشکده

  ارتباط و ارسال اخبار مهم از دانشکده به روابط عمومی دانشگاه

    همکاری با مسوول وب سایت در خصوص به روز رسانی و تنظیم اخبار عمومی وب سایت دانشکده

ارتباط و تعامل با سرویس های خبری مرتبط با حوزه کاری سازمان و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان سازمان و نهادهای خبری.
 برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازدیدها.
 ارائه مشاوره و همفکری با واحدهای مختلف سازمان در خصوص خدمات مرتبط با حوزه روابط عمومی مانند طراحی، گرافیک، انیمیشن، فیلم و سایر موارد هنری.
 برقراری ارتباط مستمر و منظم با مسئولین واحدهای روابط عمومی

اطلاع رسانی  از پیشرفت ها ونتایج برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی از طریق بنر ،اطلاعیه ها ،وب سایت وت شکیل جلسات وسخنرانی ها.

  مشارکت و همکاری در برگزاری سیمینارها ، نمایشگاهها ، مراسم ها.
 مدیریت نیروی انسانی واحد و بررسی و تعیین نیازهای آن در حوزه های آموزشی و….
 تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی.
ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی استان ها.
 نظارت شکلی و محتوایی بر سایت و وبلاگ سازمان.
 سایر امور محوله از سوی مدیر مافوق.