نمایشگر یک مطلب

اهداف  گروه :


گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی شامل بخش های فیزیولوژی، بافت شناسی و آناتومی- جنین شناسی است که تدریس دروس فیزیولوژی، بافت شناسی و آناتومی را برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی بر عهده دارند. علاوه بر این، گروه علوم پایه دارای مقاطع PhD در سه رشته شامل :1- PhD  فیزیولوژی 2- PhD بافت شناسی و 3- PhD آناتومی و جنین شناسی می باشد. وظیفه اصلی گروه آموزش(به دانشجویان DVM و PhD ) و پژوهش بوده که که اهم این وظایف عبارتست از:

1-    بخش فیزیولوژی:

الف) تدریس 9 واحد فیزیولوژی(فیزیولوژی 1، 2 و 3) برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)
ب) تدریس 18 واحد برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی(PhD) فیزیولوژی
ج) زمینه تحقیقاتی بخش فیزیولوژی: مکانیسم های مرکزی تنظیم اشتها در پرندگان

2-    بخش بافت شناسی:

الف)تدریس 6 واحد بافت شناسی(بافت شناسی 1و 2) برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)
ب)تدریس 18 واحد برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی(PhD) بافت شناسی
ج) زمینه تحقیقاتی بخش بافت شناسی:

3-    بخش آناتومی و جنین شناسی:

الف) تدریس 9 واحد (آناتومی سیستماتیک 1و 2 و آناتومی توپوگرافی) برای دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)
 ب) تدریس 18 واحد برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی(PhD) آناتومی و جنین شناسی
 ج) زمینه تحقیقاتی بخش آناتومی و جنین شناسی: استریولوژی و مورفومتری، آناتومی کاربردی، اثر تراتوژن ها بر موفوژنز اندامها طی دوره جنینی

4-    راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری عمومی (DVM) و دکتری تخصصی (PhD)
5-    انجام خدمات آزمایشگاهی 
6-    همکارهای پژوهشی و انجام طرح های مشترک با موسسات تحقیقاتی ملی و بین المللیطول دوره :


طول دوره های PhD چهار سال می باشد که دانشجویان در سال اول(ترم 1 و 2) واحدهای آموزشی(18 واحد) را می گذرانند. در ترم 3 امتحان بورد تخصصی برگزار می شود و در ادامه دوره مشغول انجام  طرح تحقیقاتی (پایان نامه) می باشند.


نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان  :


دانشجویان رشته های PhD فیزیولوژی، بافت شناسی و آناتومی می توانند پس از فراغت از تحصیل هم به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها مشغول به فعالیت شوند و هم اینکه در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از قبیل موسسه تحقیقاتی پاستور، رازی، مراکز علوم اعصاب و سایر مراکز تحقیقاتی فعالیت کنند.

اساتید :

1- دکتر علی باغبان زاده(دانشیار)

2- دکتر مرتضی زنده دل(استاد)

3-  دکتر حسن مروتی(استاد)

 4- دکتر محمدتقی شیبانی(دانشیار)

5- دکتر جواد صادقی نژاد(دانشیار)

6- دکتر امید زهتاب ور(استادیار)

7-دکتر مینا خدادادی(استادیار)

8- دکتر بهروز رحمانی (استادیار)