بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

باهدف تشخیص، درمان و کنترل بیماری‌های داخلی و آموزش دانشجویان دوره‌های دکتری عمومی و تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ.
در اینجا تصویر چند مورد از دام‌های ارجاع شده به این بخش را مشاهده می‌فرمایید:

گوسفند مبتلا به PPR

گوسفند مبتلا به PPR

آهوی مبتلا به نفخ گازی ناشی از توپی های مویی یا Trichobezoare

گاو مبتلا به TRP

تیلریوزیس در گاو 

کمبود مس در بره 

کیست سنوروس در گوسفند

بز مشکوک به استئودیسترفی   (Osteodystrophy in a goat)

بز مشکوک به استئودیسترفی   (Osteodystrophy in a goat)

اعضاء هیئت علمی

دکتر افشین رئوفی

دکتر شهرام جمشیدی

دکتر غلامرضا عبداله پور

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی

دکتر داریوش شیرانی

دکتر عبداله ملماسی

دکتر امیر رستمی

دکتر مهدی نصیری

دکتر صمد لطف اله زاده

دکتر زهره خاکی

دکترسیروس صادقیان چالشتری

دکتر حمید توانائی منش

دکتر حمید رضا موسویان